19 de jan. de 2017


Como este é un xardín da praia, con cunchas de mexillón e herba de namorar enchemos esta rotonda, e para que o sol non coma as plantas, uns fentos que chegando o verán lle darán sombra e que logo haberá que retirar para outro lado pois tenden a invadir o espazo.

Nenhum comentário: